Fire and Ice

Áo choàng hoa: Thiết bị (cũng ở đây & yêu thích phiên bản áo len ở đây!) | Váy: C/O 25 Bedford (rất giống nhau ở đây và cũng tương tự ở đây, ở đây, & ở đây) | Giày: Saint Laurent (Tương tự ở đây, ở đây & ở đây) | Túi: C/O Reiss | Khăn quàng: Tương tự ở đây, ở đây & ở đây | Vòng: C/o Henri Bendel | Kính râm: Ray-Ban | Lip: Stila

< >

@Maryorton trên Instagram…

Foursixty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *